HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ - HYVINVOIVAT PALVELUT

Terveyden- ja sairaanhoidon sekä sosiaalitoimen sektoreilla sekä pelastustoimessa on koko ajan kasvava kysyntä ammattitaitoisesta henkilöstöstä. Alan veto- ja pitovoimasta on huolehdittava yhteistyössä kuntien kanssa. 

Koulutuksen houkuttelevuuteen panostaminen, kilpailukykyinen palkka ja hyvät työolot sekä kannustavuus ovat tähän toimivia keinoja. Henkilöstöpula on niin massiivinen, että tarvitsemme myös ulkomaista osaavaa työvoimaa turvaamaan riittävän sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilöstön määrän.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa pitää noudattaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja hallintoa sekä avointa vuoropuhelua ja yhteistyötä. Henkilöstön ääni tulee saada aidosti kuulluksi. Johtajuudelta tulee vaatia enemmän, henkilöstöä tulee arvostaa. Näin edistetään työntekijöiden hyvinvointia. Tarvitaan jatkuvaa koulutusta, osaamisen vahvistamista ja ohjausta sekä kiitosta. Hyvinvointialueesta tulee muodostaa perheystävällinen, joustava ja henkilöstön erilaiset elämäntilanteet huomioiva työpaikka.


Omaishoitajien asemaa tulee vahvistaa. Omaishoitajille tulee pystyä takaamaan vapaapäivät ja hoidettavalle turvallinen sijaishoitaja tai -hoitopaikka. Perhehoitoa on kehitettävä, jotta sitä käytettäisiin nykyistä enemmän sijaishoitomuotona. Perhehoito voidaan järjestää joko hoitajan tai hoidettavan kodissa.

Henkilöstön puitteiden on oltava kunnossa; työskentelytilat, tietojärjestelmät ja toimivat verkkoyhteydet. Henkilöstön tulee pystyä keskittymään ydintehtäväänsä, eikä joutua painimaan työtä haittaavien ongelmien kanssa. Kaiken kaikkiaan "potilas ensin" -mentaliteetti voi toteutua kestävällä tavalla vain hyvinvoivan henkilöstön ja organisaatioon sitoutuneen henkilöstön kautta.