Ennaltaehkäisevät palvelut mahdollistavat hyvinvoinnin

29.12.2021

Kansainvälisen terveysjärjestön (WHO) mukaan kolme merkittävintä riskitekijää länsimaissa ovat alkoholin käyttö, liikunnan puute ja ylipaino. Nämä ovat myös Suomessa merkittäviä tekijöitä. Olenkin sitä mieltä, että näiden ennaltaehkäisyyn tulisi panostaa, sillä ne ovat merkittäviä tekijöitä ihmisten sairastumiselle ja sitä kautta haaste myös yrityksille ja yhteiskunnalle. Työkyvyttömät ihmiset tarkoittavat kunnille vähentyviä verotuloja ja hyvinvointialueelle kohonneina kustannuksina.

On helppoa olla jälkiviisas historiatietojen nojalla mutta niiden tarjoamia tutkimustietoja tulisi käyttää hyväksi tulevaisuuden suunnittelussa. Suomessa kuoli vuonna 2020 55 000 henkilöä. Eniten kuolemia aiheuttivat verenkiertoelinten sairaudet, kasvaimet ja muistisairaudet (Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].) Edellä mainittujen riskitekijöiden lisäksi sairastumisiin vaikuttavat luonnollisesti myös perintötekijät.

Panostamalla ennaltaehkäiseviin toimintoihin vähennetään niiden avulla inhimillistä kärsimystä ja sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta etenkin erikoissairaanhoidon osalta. Tällä hetkellä on kuitenkin isoja sosiaalisia eroja palveluiden käytössä, sillä työssäkäyvät ja hyvin koulutetut käyttävät palveluita suhteessa eniten, vaikka heikommassa asemassaolevat henkilöt ja perheet hyötyisivät niistä eniten. Palveluiden tuleekin olla matalan kynnyksen palveluita ilman leimaantumisen vaaraa.

Palvelutarve ja palveluiden luonne vaihtelevat riippuen elämänvaiheesta. Lapsiperheille tulee saada tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, on se sitten keskustelu- tai kotiapua. Lapsen ei tule joutua odottamaan. Ikäihmisten palveluissa tulee olla toimintakykyä edistäviä toimenpiteitä, kuten päiväkeskustoimintaa, kuntoutusta ja hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä. Primaariehkäisy tulee yhteiskunnalle kaikkein edullisimmaksi, sillä siinä pyritään vähentämään terveen henkilön todennäköisyyttä sairastua. Toimivia keinoja ovat muun muassa säännölliset terveystarkastukset, rokotukset ja kannustaminen terveelliseen elämäntapaan sekä liikuntaan.

Yleisesti ennaltaehkäisevissä palveluissa voidaan hyödyntää kauttaaltaan myös digitaalisia palveluita, kuten pelillistämistä ja kannustamista. Mielestäni merkittävä rooli palveluiden tarjonnassa on myös yksityisellä ja kolmannella sektorilla, kuten järjestöillä, yhdistyksillä ja urheiluseuroilla. Perhekeskustoiminta ja kohtaamispaikat ovat erinomaisia esimerkkejä usean toimijan välisestä yhteistyöstä. Panostamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin yhteistyössä eri sektoreiden toimijoiden kanssa pystymme vaikuttamaan asukkaiden hyvinvointiin ja samalla kuntien sekä koko Keski-Suomen hyvinvointiin.


Mikko Seppälä (Kesk.) Jyväskylä

Aluevaaliehdokas

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) hallituksen 2.varapuheenjohtaja

Varavaltuutettu