Järjestöjen merkitys hyvinvointialueella turvattava

15.12.2021

Mielipidekirjoitus - julkaistu Keskisuomalainen 15.12.2021 

Tulevissa aluevaaleissa on kyse keskisuomalaisten hyvinvointiin vaikuttamisesta.

Panostus ennaltaehkäiseviin palveluihin on investointi tulevaisuuteen. Järjestötoiminta, liikunta ja urheilu ovat hyväksi niin mielelle kuin ihmisen hyvinvoinnille. Ne ennaltaehkäisevät syrjäytymistä, sairauksia, parantavat valmiuksia jaksaa työssä ja koulussa sekä vaikuttavat myönteisesti ihmisen kokonaisvaltaiseen vireyteen koko elämän ajan. Järjestöjen ja seurojen merkitys näiden palveluiden tarjoamisessa on merkittävä, eikä tätä saa unohtaa hyvinvointialueuudistuksessa.

UKK-instituutin tutkimuksen (2018) mukaan pelkästään liikkumattomuuden aiheuttamat kustannukset ovat Suomessa yli 3 miljardia euroa vuodessa. Kyse on valtavasta rahasummasta ja ennen kaikkea ihmisten hyvinvoinnin laskusta. Vaikuttamalla positiiviseen mielikuvaan liikunnasta ja saamalla ihmiset entistä enemmän liikkumaan pystymme vaikuttamaan kustannuksiin, lähipalveluiden järjestämiseen ja pitämään palveluiden järjestämisen kustannuspaineet hallinnassa.

Hyvinvointialueuudistuksessa tulee ottaa huomioon järjestöjen ja urheiluseurojen mielipiteet sekä rakentaa hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen välille yhteistyöfoorumi, jonka avulla pystytään vaikuttamaan asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Sujuva käytännön yhteistyö suunnittelussa ja päätöksenteossa varmistaa tavoitteellisen hyvinvoinnin edistämisen nyt ja tulevaisuudessa.

Etenkin pienillä paikkakunnilla järjestöjen merkitys on valtava. Ne järjestävät mm. tapahtumia ympäri vuoden eri ikäryhmille ja ovat pahimmassa tapauksessa ainoa sosiaalinen kosketuspinta asukkaisiin. Kunnat ovat perinteisesti tukeneet järjestöjen toimintaa myöntämällä avustuksia ja tarjoamalla tiloja käyttöön. Jatkossa tämä tehtävä jaetaan kuntien ja hyvinvointialueen kesken. Hyvinvointialueen ja kuntien tulee sopia järjestöavustusten jatkumisesta osana hyvinvointialueuudistusta.

Hyvinvointialueella tulee olla keskiössä ihminen. Jotta hyvinvointialueuudistus onnistuu, tulee meidän toteuttaa sellainen alue, jossa asukas saa tarvitsemansa palvelut mahdollisimman helposti, nopeasti ja niitä tulee olla riittävästi. Onnistuaksemme uudistuksessa, tulee meidän huomioida kaikkien toimijoiden tarpeet. Kyseessä on usean toimijan välinen yhteistyö, jotta keskisuomalaisten hyvinvointia ja terveyttä saadaan parannettua.

-Mikko Seppälä (Kesk.) Jyväskylä