Sosiaalipalvelut tulee huomioida hyvinvointialueuudistuksessa

24.11.2021

Mielipidekirjoitus - Julkaistu Sampo-lehdessä

Keski-Suomen hyvinvointialue tulee järjestämään sille laissa säädetyt tehtävät, joita ovat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen. Julkisuudessa puhutaan paljon terveydenhuollosta ja unohdetaan liian herkästi sosiaali- ja pelastustoimen osuus. Sosiaalipalveluita käyttää viidesosa suomalaisista, joten niiden saatavuuden tulee olla kunnossa.

Uudessa hyvinvointialuemallissa tulee saada apua tarvitsevalle mahdollisimman joustava hoitopolku ja siinä on oltava tasavertainen integraatio sosiaali- ja terveydenhuollon välillä. Tämä on haastava tavoite, sillä vastaavaa yhdistämistä ei ole tehty missään muualla maailmassa.

Sosiaalipalvelut ovat merkittävä toimija jo pelkästään henkilöstömäärällä mitattuna. Suomessa sosiaalipalveluissa työskentelee reilu 200 000 henkilöä, mikä on hiukan yli puolet sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevistä henkilöistä. Vanhuspalvelut ovat suurin uuden sosiaalipalveluiden osa (20 % budjetista), muita merkittäviä osia ovat esimerkiksi vammaispalvelut ja perhetyö.

Tällä hetkellä vaarana on sosiaalihuollon merkityksen häviäminen marginaaliin uudistuksessa, jota tehdään terveydenhuollon ehdoilla. Jotta uudistus on toimiva, tulee sosiaalihuoltoa pystyä toteuttamaan lähellä ihmisten omaa asuinseutua. Tällöin pystytään hyödyntämään ennaltaehkäiseviä palveluita, kuten varhaiskasvatusta, kuntoutuspalveluita ja yhdistysten tarjoamia palveluita. Keski-Suomen asukkailla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet saada näitä palveluita kotiseudullaan.

Sosiaalipalveluiden asiakkailla on oltava yhtäläinen oikeus tutkimukseen perustuvaan palveluun, kuten terveydenhuollossakin on. Sosiaalityössä valtion tutkimusrahoitus on alkanut vasta tänä vuonna, kun vastaavasti terveydenhuoltoon sama rahoitus on lähtöisin jo 1950-luvulta.

Tietojärjestelmät tulee suunnitella toimiviksi sekä sosiaali- että terveyspalveluiden näkökulmasta. Nykyiset tietojärjestelmät eivät tue tällä hetkellä sosiaalipalveluiden tarpeita. Sosiaalipalveluissa työ on erilaista ja usein ennaltaehkäisevää, jolloin tarvetta olisi kirjata muitakin asioita kuin asiakastietoja järjestelmään.

Hyvinvointialueella tulee olla keskiössä ihminen. Jotta hyvinvointialueuudistus onnistuu, tulee meidän toteuttaa sellainen alue, jossa asiakas saa tarvitsemansa palvelut mahdollisimman helposti, nopeasti ja niitä tulee olla riittävästi. Jotta onnistumme integraatiossa, tulee meidän huomioida kaikkien osa-alueiden tarpeet ja nykyiset valuviat. Kyseessä on usean toiminnon uudistaminen, jolloin ei saa tapahtua osaoptimointia.