VAALITEEMAT 2022

LÄHIPALVELUT


Meidän tulee turvata sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut lähipalveluina, jotta ihmiset ovat tasa-arvoisessa asemassa. Jokaisessa kunnassa tulee olla vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema, josta lähipalvelut saa nopeasti ja ihmislähtöisesti. Palvelupisteiden tarjoamat palvelut voivat olla erilaisia riippuen alueen ihmisten tarpeista.HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ - HYVINVOIVAT PALVELUT

Terveyden- ja sairaanhoidon sekä sosiaalitoimen sektoreilla sekä pelastustoimessa on koko ajan kasvava kysyntä ammattitaitoisesta henkilöstöstä. Alan veto- ja pitovoimasta on huolehdittava yhteistyössä kuntien kanssa. Koulutuksen houkuttelevuuteen panostaminen, kilpailukykyinen palkka ja hyvät työolot sekä kannustavuus ovat tähän toimivia keinoja.

JULKISEN TALOUDEN VAKAUTTAMINEN

Kevyemmällä hallinnolla kohti parempia palveluita ja talouden vahvistamista. Uusien hyvinvointialueiden myötä sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon tulee yksinkertaistua ja tulla läpinäkyvämmäksi. Nykyisen noin 200 sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation vastuu palveluista siirtyy 21 alueelle ja Helsingin kaupungille.